DERBY UNIVERSITY STÖDS AV:

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA, BLI SPONSOR

Allt arbete inom Derby University sker ideellt. Dock uppstår kostnader för lokaler och föreläsare. Derby University ger många ungdomar möjligheten till ett aktivare liv samt skapar en naturlig integration. För att göra detta utan avgifter behöver vi sponsorer. Kan du hjälpa oss i arbetet att få ungdomar att förbli aktiva med ett litet bidrag?


Kontakta Markus Strand 0705-422530 för mer information.